тел. 0 8 9 3 9 2 5 5 5 5
Категории
Представител:

makita     https://goodprice.bg/manufacturer/37/stihl.html Knipex

Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

     

 

           

 Изискване за регистрация на клиент

     

    Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия www.goodprice.bg, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, намираща се на адрес http://www.goodprice.bg/register.php, като по този начин създава свой клиентски профил.

           

    Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:

 1. Придобива парола, с която се идентифицира в www.goodprice.bg. След потвърждение на регистрацията, генерираната парола може да бъде променена.
 2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за пазаруване в www.goodprice.bg.
 3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от www.goodprice.bg, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.

    

    Www.goodprice.bg си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.

     

     

Процедура за пазаруване

     

    Когато направите поръчка за закупуване на продукти от www.goodprice.bg ние Ви изпращаме e-mail потвърждаващ получаването й, съдържащ детайлите на поръчката.

 

    Поръчка, направена през уеб-сайта www.goodprice.bg представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, подлежаща на разглеждане. 

    

    Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на www.goodprice.bg контактува с Вас и получи Вашето потвърждение за валидността на поръчката.

     

    При оформянето на покупката от клиента се изисква:

 1. Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт.
 2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона “Завършване на поръчката”. Чрез натискане на бутона “Завършване на поръчката” регистрираният клиент изразява съгласието си с настоящите Общи условия.
 3. След получаване на валидна поръчка представител на www.goodprice.bg се свързва с Клиента по телефона за да го уведоми за наличността на поръчаните артикули и срок за доставка на стоката
 4. В телефонния разговор Клиентът потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки.
 5. Клиентът получава по e-mail съобщение за изпратената поръчка, което съдържа окончателните детайли на пратката, като вид и брой на изпратените артикули, цена на доставка, дата на доставка и обща сума за плащане.

 

          

Цена и плащане

     

    Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Плащането на стоките се извършва в български лева.

     

    Обявената за всеки един продукт цена важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и не включва разходите за доставка.

     

    Дължимата от клиента сума при доставяне на стоката и извършване на наложения платеж не се калкулира автоматично. Общата дължима сума по сделката се финализира след изчисляване на разходите по доставката и потвърждение за същата от страна на клиента.

    Възможните методи на плащане са наложен платеж и банков превод.     

    Www.goodprice.bg не публикува информация за наличността на продаваните стоки. Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.

 

     

Доставка на продуктите

      

    Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка в съответствие с посочените Тарифи за доставка и настоящите Общи условия.

 

     

Срок на доставка

     

    Срокът на доставка зависи от наличността на продукта. Средният срок за доставка е 2-3 работни дни.

 

    Ако продуктът не е на склад (особено в случаите на изчерпан внос или недостатъчно произведено количество) срокът може да бъде значително по-дълъг. В случай на голямо търсене или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът също може да бъде удължен.

     

    При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.

     

 

Гаранция и връщане

     

    Всички стоки предлагани от www.goodprice.bg са нови от официални вносители и дистрибутори. Всеки продукт предлаган от www.goodprice.bg е с изрично указан гаранционен срок. За гаранционно обслужване, Клиентът може да се обърне свободно към съответния сервиз, отбелязан на гаранционната карта.

 

    Www.goodprice.bg гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

     

    Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.

     

    В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

     

    Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.

     

    Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

     

 

Права и задължения

 

    Www.goodprice.bg се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок.

 

    Www.goodprice.bg се задължава да изпълнява уговорките с клиента с дължимата грижа.

 

    Www.goodprice.bg не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация за стоката.

 

    Www.goodprice.bg не се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.

 

    Www.goodprice.bg не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си,  при възникването на форсмажорни обстоятелства.

 

    Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 3 (три) работни дни след получаването на пратката.

 

    Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране са били причинени видими дефекти по стоката. В този случай клиентът не трябва да подписва придружавашите доставката       документи, че е получил стоката и незабавно трябва да уведоми представител  на www.goodprice.bg.

 

    Клиентът  има  право да иска връщането на стоката, ако е налице несъответствие с поръчаната търговска марка. Рекламацията при несъответствие с поръчаната търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

 

    Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на уговорената.

     

    Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато не е спазен срока на доставката.

 

    Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

 

    При предявяване на рекламация, потребителят може да претендира за:

 • Възстановяване на заплатената сума.
 • Заменяна на стоката с нова.
 • Отбив от цената.
 • Безплатно извършване на ремонт.

 

    При предявяване рекламация, представител на www.goodprice.bg може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.

 

    Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на www.goodprice.bg.

 

    Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка.

 

    Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки.

 

    Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно уговореното.

 

    Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.

 

    Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.

 

    Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях.

     

    Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.

 

    Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.

 

    Клиентът  се   задължава  да  спазва  действащото   законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в www.goodprice.bg.

     

 

Защита на личните данни

     

    Www.goodprice.bg се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.

     

    Www.goodprice.bg се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.

     

    Www.goodprice.bg се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

 • Обработка на клиентска поръчка.
 • Статистически.
 • Администриране и обслужване съдържанието на магазина.
 • Ако сте дали съгласието си, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за Вас.

    Когато се създава клиентски профил, Клиентът изразява съгласието си да получава на информация от www.goodprice.bg чрез електронна поща, за продукти, промоции и специални оферти.

     

 

Снимки, илюстрации и описание на продукт

     

    Публикуваните в този уеб-сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики чрез сайта на производителя.